Åsa walking on the street

Books

Future Boss

Bok - Future Boss

The success of digital transformation is heavily dependent of the human capability of managing change and the company’s effort in the implementation of new tools, way of working, culture, and leadership. The role of leaders that understand how to motivate and lead a digital organization has become a vital success factor.

In this book you will find eight straightforward leadership principles for managing and empowering your team successfully in a digital environment. To continue to stay relevant as a leader, you need to learn about the emerging Artificial Intelligence (AI) and its impact on your business, your team and your leadership.

This book explains the basics of AI and provides straight-forward guidance to leadership in times of AI. You will get insights about the increased collaboration between humans and machines, the expected changes in roles and functions, the impact of your decision making and why ethics and leader’s responsibility is more important than ever. You will also get quick guidance on how to start your preparations with your team and how to identify AI opportunities in your business. The business playing field will change dramatically in a few years’ time, and what is better than being well prepared!

The book includes important knowledge from well-known AI professors and experts, who has shared their insights and outlook on AI and its implications of leadership.

Uppgradera ditt ledarskap

Bok - uppgradera ditt ledarskap

I takt med att företag digitaliseras behöver även ledarskapet uppgraderas för att ledare ska lyckas i en digital miljö. Kravet på en modern chef är att ha förmåga att leda med stöd av riktning och en klar ambition. Det krävs också en mer möjlighetsutforskande syn på styrning och en anpassning till den höga utvecklingshastighet som den digitala tekniken skapar. Dessa ändrade förhållanden och ändrade synsätt får stor påverkan på hur ledare behöver agera på daglig basis.
I mängder med böcker, bloggar och rapporter poängteras att tydligt ledarskap och digital kompetens är nyckeln till framgång. Vad är då tydligt ledarskap och hur leder man i en digital värld? Det är precis det jag adresserar i den här boken – hur du uppgraderar ditt ledarskap och din förmåga att leda med nya förutsättningar.
I boken finns information om varför och hur ditt ledarskap kan utvecklas, bl.a. förändrade förhållningssätt, nya sätt att leda och organisera din verksamhet samt hur du kan möta kravet på en ökad kommunikativ förmåga. Jag adresserar också den viktiga förändringsresan och dess fallgropar, hur du får med dig alla ombord samt hur ni tillsammans kan utveckla företagets kultur för att stödja ert nya sätt att arbeta och agera. I slutet av boken finner du konkreta utvecklingsplaner, både för dig som ledare och för din ledningsgrupp.
I stort sett alla företag och organisationer befinner sig i någon form av digital transformation. Därför har jag skrivit den här boken för att kunna fungera i många olika typer av företag och på flera nivåer.
Jag hoppas att innehållet inte bara kan inspirera och hjälpa dig till en givande utveckling av ditt ledarskap, utan också påminna om hur viktigt det är med bra ledarskap, oavsett omvärldens svängningar.