Åsa walking on the street

Books

Uppgradera ditt ledarskap

Bok - uppgradera ditt ledarskap

I takt med att företag digitaliseras behöver även ledarskapet uppgraderas för att ledare ska lyckas i en digital miljö. Kravet på en modern chef är att ha förmåga att leda med stöd av riktning och en klar ambition. Det krävs också en mer möjlighetsutforskande syn på styrning och en anpassning till den höga utvecklingshastighet som den digitala tekniken skapar. Dessa ändrade förhållanden och ändrade synsätt får stor påverkan på hur ledare behöver agera på daglig basis.
I mängder med böcker, bloggar och rapporter poängteras att tydligt ledarskap och digital kompetens är nyckeln till framgång. Vad är då tydligt ledarskap och hur leder man i en digital värld? Det är precis det jag adresserar i den här boken – hur du uppgraderar ditt ledarskap och din förmåga att leda med nya förutsättningar.
I boken finns information om varför och hur ditt ledarskap kan utvecklas, bl.a. förändrade förhållningssätt, nya sätt att leda och organisera din verksamhet samt hur du kan möta kravet på en ökad kommunikativ förmåga. Jag adresserar också den viktiga förändringsresan och dess fallgropar, hur du får med dig alla ombord samt hur ni tillsammans kan utveckla företagets kultur för att stödja ert nya sätt att arbeta och agera. I slutet av boken finner du konkreta utvecklingsplaner, både för dig som ledare och för din ledningsgrupp.
I stort sett alla företag och organisationer befinner sig i någon form av digital transformation. Därför har jag skrivit den här boken för att kunna fungera i många olika typer av företag och på flera nivåer.
Jag hoppas att innehållet inte bara kan inspirera och hjälpa dig till en givande utveckling av ditt ledarskap, utan också påminna om hur viktigt det är med bra ledarskap, oavsett omvärldens svängningar.

swish logotyp

Pris: 195 kr

Swisha till 1235950449 och märk meddelandet med namn och adress så kommer boken med posten inom ett par dagar.