Insikter

Do you have the ability to lead in a digital world?
September 20, 2019

Do you have the ability to lead in a digital world? Many companies create excellent visions and detailed plans for driving a digital transformation. Very few leaders create a plan for how to develop their leadership. The digital consequences such as speed, globalization and innovation put new requirements on the leadership to fully empower the drivers of digital success. Do you have what it…

Ledarskap i en digital värld
April 02, 2019

Du driver utveckling, förändring och digitalisering. Du gör fina planer och genomför företagets ambitioner. Men tar du dig tid att utveckla dig själv i takt med att företaget digitaliseras? Jag rekommenderar 8 områden att utveckla ihop med sin organisation eller ledningsgrupp. På bifogad bild finner du en översikt. Vill du veta HUR man gör, kontakta mig så jobbar vi tillsammans.

Upgrade your leadership - but make sure your KPI's follow the same path
January 29, 2019

Upgrade your leadership, but make sure your KIP’s follow the same path Vision and purpose driven leadership is growing, with the digital transformation as a strong motivator. Leaders become orchestrators rather than controlling bosses, with the ability to manage opportunities and risks, make fast decisions, manage competence and encourage innovation. From experience, I know measurements sometimes…

Från medarbetare till medutvecklare
December 12, 2018

Från medarbetare till medutvecklare Att uppgradera sin organisation i takt med att erbjudandet digitaliseras är för många företag och organisationer kanske den svåraste nöten att knäcka. Hur ska vi organisera oss, hur ska vi skapa innovation, hur ska vi hänga med i alla förändringar och hur får vi alla med på tåget? Vi har tidigare konstaterat att det största skiftet i en digital transformation…

Ledningsgruppens förändringsresa
December 03, 2018

Jag mötte en bekant i tisdags som berättade om sitt nya sätt att leda sin organisation. ”Jag har tagit bort ledningsgruppen och distribuerat ansvar och befogenhet ut i organisationen. Jag är numera en orkesterledare i mitten. Medarbetare som jag var på vippen att säga upp p.g.a. bristande motivation och låg produktivitet har nu börjat ta initiativ, vara innovativ och utvecklar sin verksamhet med…

Peoples ability to change will make your success
November 07, 2018

Peoples ability to change will make your success The technology is easily in focus when digital transformation is debated. Blockchain, machine learning, AI, VR and many more. Thousands and thousands of employees with IT skills help companies implement the technology for going digital. One seeks efficiency, simplicity, speed, durability and, not least, greater customer satisfaction. Although the…

Kulturförändring - gör rätt eller låt bli
October 04, 2018

FÖRETAGSKULTUR – GÖR DET RÄTT ELLER LÄGG PENGARNA PÅ NÅGOT ANNAT! Digital transformation har gjort företagskulturen het igen. Varför då? Att göra en digital transformation innebär stora förändringar för företag och organisationer. Det är inte minst nya, kundfokuserade arbetssätt och nya affärsmodeller som ska implementeras, förhoppningsvis ledda av en tydlig vision och riktning om vart företaget…

Förändring är vår nya komfortzon
October 04, 2018

Förändring är numera en konstant faktor i företagssammanhang. Förändringsprojekten avlöser varandra och oftast sker många projekt parallellt. I och med att man pratar om ”projekt” i det här sammanhanget, blir också medarbetarnas förväntan och inställning att projektet har en början och ett slut. Oftast förväntas också medarbetarna deltaga och engagera sig i förändringsprojekt, parallellt med sina…

How to make a successful Digital Event
August 20, 2018

According to tradition, our company organized a yearly face-to-face meeting with managers from our global research and development (R&D) organization. But out of 3500 managers, we could only afford to host 700 of them. With an enormous ongoing company transformation, how could we get our messages across if we couldn’t reach them all? This was the starting point for the development of a digital…

Får ledare tillräckligt med stöd för att orka genomdriva en digital transformation?
August 08, 2017

De flesta företag skapar utmärkta visioner och genomtänkta planer på hur man ska genomföra en transformation. Men planen för ledarnas och ledningsgruppens utveckling av ledarskapet saknas allt som oftast. Visionen är viktigt, men ännu viktigare är ett tydligt ledarskap och engagemang i de dagliga aktiviteterna. Detta stödjer utvecklingen av, för företaget, rätt beteende för att lyckas i en…