Tjänster

Ledarskapsutveckling

Chefer och ledningsgrupper behöver utveckla sitt eget och ledningsgruppens gemensamma ledarskap i takt med att företaget utvecklas och digitaliseras. En utvecklingsplan för VD och ledningsgrupp borde vara lika självklart som en utvecklingsplan för företaget. Som konsult hjälper jag chefer och ledningsgrupper att utveckla sitt ledarskap, sin kommunikation och sin kultur för att vara bättre rustade att leda och lyckas i en digital värld.

I support leaders and leadership teams to upgrade their leadership, their communication and their culture to become better equipped to lead in a digital world.

Referens customer: Oriflame

Kommunikation

Med dagens företagsklimat och ständiga förändringar och förbättringar, är kommunikation och transparens en av företagets viktigaste aktiviteter. Rätt och relevant kommunikation är ofta nyckeln till engagemang och förändring. Jag erbjuder tjänster inom såväl extern- som intern kommunikation med fokus på engagerande och relevant innehåll. Jag erbjuder också produktion av digitala events, med både innehåll, produktion och talarträning.

I support organizations with change communication to ensure a successful and sustainable implementation.

Referens customer: Ericsson, Sandvik, Volvo Cars, Efftre

Moderator & Föredragshållare

Inspiration är viktigt vid förändring, inte minst för att ge nya perspektiv och motivera grupper och individer att agera. Jag erbjuder inspirerande föreläsningar inom digitalt ledarskap, kommunikation och förändring, både på svenska och engelska. Jag är även moderator, både på scener och i digitala produktioner.

On stage, I inspire people to embrace the digital era, including upgrading their leadership. I do speecheds in both swedish and engligh. I also moderate conferences, live or in digital format, to support a great experience for the audience .

Referens customer: Fonus, (Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), Ericsson, Samhall, Trygg Hansa

Interim chef eller projektledare

Behöver ni en chef på deltid eller för kortare period? Jag tar uppdrag som interim chef eller projektledare inom områden som marknad, kommunikation, ledning eller liknande.

Interim management in leadership, communication or project management.

För mer detaljer, kontakta mig gärna

Ta kontakt →