Tjänster

Ledarskapsutveckling

Chefer och ledningsgrupper behöver utveckla sitt eget och ledningsgruppens gemensamma ledarskap i takt med att företaget utvecklas och digitaliseras. En utvecklingsplan för VD och ledningsgrupp borde vara lika självklart som en utvecklingsplan för företaget. Som konsult hjälper jag chefer och ledningsgrupper att utveckla sitt ledarskap, sin kommunikation och sin kultur för att vara bättre rustade att leda och lyckas i en digital värld.

Kommunikation

Med dagens företagsklimat och ständiga förändringar och förbättringar, är kommunikation och transparens en av företagets viktigaste aktiviteter. Rätt och relevant kommunikation är ofta nyckeln till engagemang och förändring. Jag erbjuder tjänster inom såväl extern- som intern kommunikation med fokus på engagerande och relevant innehåll. Jag erbjuder också produktion av digitala events, med både innehåll, produktion och talarträning.

Moderator & Föredragshållare

Ett seminarium blir alltid bättre när en moderator håller ihop den röda tråden, utmanar talarna och säkerställer att publiken får intressant och givande information från talarna. Jag är moderator både på engelska och svenska, både på scener och i digitala produktioner. Inspiration är viktigt vid förändring och påverkar grupper och individer till att agera. Jag erbjuder också inspirerande föreläsningar inom digitalt ledarskap, kommunikation och förändring.

Interim chef eller projektledare

Behöver ni en chef på deltid eller för kortare period? Jag tar uppdrag som interim chef eller projektledare inom områden som marknad, kommunikation, ledning eller liknande.

För mer detaljer, kontakta mig gärna

Ta kontakt →