Tjänster

Ledarskaps- och verksamhetsutveckling

Chefer och ledningsgrupper behöver utveckla sitt eget och ledningsgruppens gemensamma ledarskap i takt med att företaget utvecklas och digitaliseras. Som konsult hjälper jag chefer och ledningsgrupper att utveckla sitt ledarskap, sin kommunikation och sin kultur för att vara bättre rustade att leda och lyckas i en digital värld.

Jag hjälper också organisationer att utveckla sin verksamhet, implementera nya arbetssätt och digitala verktyg.

I support leaders and leadership teams to upgrade their leadership, their communication and their culture to become better equipped to lead in a digital world. I also work with business develoment and change management.

Referens customers: Oriflame, Input Consulting, Novare Leadership Academy, Fonus, ICA, Business Sweden

Kommunikation och digital produktion

Med dagens företagsklimat och ständiga förändringar och förbättringar, är kommunikation och transparens en av företagets viktigaste aktiviteter. Rätt och relevant kommunikation är ofta nyckeln till engagemang och förändring. Jag erbjuder tjänster inom såväl extern- som intern kommunikation med fokus på engagerande och relevant innehåll. Jag erbjuder också produktion av digitala events, med både innehåll, produktion och talarträning.

I support organizations with change communication to ensure a successful and sustainable implementation.

Referens customers: Ericsson, Sandvik, Volvo Cars, Efftre, ÅF/Pöyrö, Business Sweden

Moderator & Inspirationsföreläsare

Inspiration är viktigt vid förändring, inte minst för att ge nya perspektiv och motivera grupper och individer att agera. Jag erbjuder i föreläsningar inom ledarskap, digital transformation och kommunikation, både på svenska och engelska. Jag är även moderator, både på scener och i digitala produktioner.

On stage, I inspire people to embrace the digital era, including upgrading their leadership. I do speecheds in both swedish and engligh. I also moderate conferences, live or in digital format, to support a great experience for the audience .

Referens customers: Fonus, Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), Ericsson, Samhall, Trygg Hansa, Vattenfall, Relacom, Volkswagen, Göteborgs Stad, Burlövs Kommun

För mer detaljer, kontakta mig gärna

Ta kontakt →