Från medarbetare till medutvecklare

December 12, 2018

Från medarbetare till medutvecklare

Att uppgradera sin organisation i takt med att erbjudandet digitaliseras är för många företag och organisationer kanske den svåraste nöten att knäcka. Hur ska vi organisera oss, hur ska vi skapa innovation, hur ska vi hänga med i alla förändringar och hur får vi alla med på tåget?

Vi har tidigare konstaterat att det största skiftet i en digital transformation sker i det humana perspektivet. Medarbetarna behöver inte bara hänga med i alla förändringar på marknaden, utan framgång kräver även att medarbetarna tar sig an nya arbetssätt, tar fler och snabbare initiativ och beslut, provar nya saker, förbättrar där det går och tänker på kundens bästa upplevelse i alla lägen. För det krävs inte bara ett distribuerat ansvar och befogenhet, utan även en etablerad, tydlig kultur som tillåter och uppmuntrar att både lösa problem snabbare och att prova nya, innovativa lösningar.

De nya kraven driver en förändring av vårt traditionella sätt att se på roller och ansvar i en organisation. I den framtida rollbeskrivningen finns troligen utveckling med som en del av arbetsbeskrivningen (om det ens finns en beskrivning) och medarbetarna kan komma att mätas på sin förmåga att se och skapa nya möjligheter.

För att successivt implementera ett nytt synsätt och attityd på sin arbetsuppgift kanske det därmed är bättre att kallas medutvecklare istället för medarbetare. Fundera på den!

Mer om ledarskap i den digital världen hittar du i boken ”Digitalt Ledarskap – utveckla din förmåga att leda i en digital värld”. Finns att beställa på: www.degermarkconsulting.se

null